Katalog > Knihy

Knihy

Brněnské hospody, restaurace, bary a vinárny

 • Račte pivečko nebo vínečko? díl I.

  Kniha seznamuje s vývojem pohostinství v Brně, představuje dobové dokumenty související s touto živností, jako jsou historické účtenky, sklepní knihy, povolenky k hudbě a tanci a podobně, a mapuje podniky v ulici Česká (U Polenků, Jonákova plzeňská pivnice, Stopkova plzeňská pivnice, Sputnik, Bolero, U Formana, Kavárna na České, Stopkova pivnice) a Husova (U Spurných, Velkopavlovická vinárna, Besední dům, Hansen).

  Další informace o publikaci...
 • Račte pivečko nebo vínečko? díl II.

  Druhý díl této edice mapuje výletní místa, jako jsou Pisárky, Myslivna, Kamenný mlýn, Riviéra a Juranova výšina a dále Špilberk (hostinec "Hohe Warte", hostinec "Pospíšilov" a Hradní vinárna).

  Další informace o publikaci...
 • Račte pivečko nebo vínečko? díl III.

  Třetí díl této edice mapuje podniky v ulici Kounicově (U Kricků, Nový zemský dům, U dvou rytířů, Rozmarýn, Stará kavárna, Kolbabova cukrárna, hotel Moravia, Stadion, Dům ovoce a zeleniny, hotel Continental, hotel ACA - Družba), Komárov (U mýta, Rakouský dvůr, restaurace Franze Hajka, Langrova vinárna, Schneidrova restaurace) a ulici Kozí (Caiplova restaurace).

  Další informace o publikaci...
 • Račte pivečko nebo vínečko? díl IV.

  Čtvrtý díl z edice o brněnských hospodách, restauracích, barech a vinárnách se zabývá následujícími ulicemi a předměstími: Dvořákova, Lužánky, Dolní a Horní Heršpice, Husovice a Hlinky. 

  Další informace o publikaci...

Edice Bruna Aeterna

 • Zmizelý svět brněnských kaváren

  Tato výpravná dárková publikace představuje brněnské kavárny před 1. světovou válkou a v meziválečné době. Najdete zde obrázky exteriérů i mnohých interiérů kaváren, které většinou již neexistují vůbec nebo ve velmi pozměněné podobě. Kavárny meziválečného období jsou nadto velmi zajímavé svým architektonickým pojetím - podíleli se na nich tehdy nejlepší brněnští architekti, např. Wiesner, Kumpošt, Víšek i jiní protagonisté funkcionalismu.

  Další informace o publikaci...
 • BRNO Zájezdní hostince a hotely

  Kniha volně navazuje na velmi úspěšnou knihu "Zmizelý svět brněnských kaváren", pouze si z brněnského pohostinství vybírá jiný segment. Podstatná část knihy, zabývající se zájezdními hostinci, tedy předchůdci hotelů, je historickou sondou do života od 18. do 19. století. Kniha obsahuje mnoho velmi kvalitního a zajímavého obrazového materiálu, který se také věnuje nejdůležitějším starým brněnským hotelům (Neuhauser, Padowetz, Grand hotel, Slavia aj.). Zajímavým oživením jsou obrázky mnoha interiérů včetně hostů i personálu, zejména z hotelů, které měly kavárny a bary se živou hudbou a programem, čtenář zde tedy najde i hudebníky, zpěváky a jiné účinkující.

  Další informace o publikaci...
 • Brno 1939 - 1945 Roky nesvobody

  Tato luxusní publikace Vám představí 948 fotografií, z nichž 90 % nebylo dosud zveřejněno. Průřez událostmi v Brně v letech 1939-1945 počínaje dobou před a po Mnichovu, obsazením Brna 15.3.1939, návštěvou Adolfa Hitlera v Brně 17.3.1939 atd. včetně vojenských přehlídek, sbírek Zimní pomoci, nejrůznějších oslav a návštěv dobových osobností v Brně.

  Další informace o publikaci...
 • Brno 1939 - 1945, díl II. Roky nesvobody

  Druhý díl této publikace Vám opět představí množství fotografického materiálu z období protektorátu v Brně. Snahou při práci na druhém dílu bylo zachovat pozitivní prvky prvního dílu a zabývat se dalšími tématy, která se do prvního dílu nevešla.

  Další informace o publikaci...
 • Brno 1939 - 1945, díl III. Roky nesvobody

  Třetí díl trilogie Brno-Brünn 1939-1945 zachycuje poslední úsek tohoto časového období, tedy závěrečné měsíce okupace a také osvobození. Město žilo i tehdy svým životem nehledě na narůstající perzekuci. Brno se stalo nejprve terčem amerických náletů, z nichž tři největší způsobily městu obrovské škody, ale fronta se k městu teprve blížila. V knížce jsou popsány i nálety sovětské, evakuace německého obyvatelstva, útěk gestapa a konečně i boje přímo v ulicích města, také situace  ihned po osvobození. Je podrobně popsána i návštěva prezidenta Beneše v první polovině května 1945 a odsun německých obyvatel z města na konci téhož měsíce.

  Další informace o publikaci...
 • Komplet v krabici Brno 1939-1945 Roky nesvobody I-III

  Komplet dílů knih Brno 1939-1945 Roky nesvobody, díl I, II a III v krabici.

  Poštovné zdarma v rámci ČR.

  Další informace o publikaci...
 • Krabice Brno 1939-1945 Roky nesvobody I-III


  Další informace o publikaci...

Edice Město - lidé - události

 • BRNO Město - lidé - události

  Kniha seznamuje s některými brněnskými osobnostmi a zajímavými událostmi jako je historie sochy Wehrmanna, pobyt Gustava Frištenského v Brně,  první brněnské výstavní trhy v Pisárkách v letech 1907 a 1908, pohřeb Josefa Hybeše, první návštěva prezidenta Masaryka v Brně roku 1921, první spartakiáda v Brně roku 1922 a výbuch v hotelu Evropa v roce 1933.

   

  Další informace o publikaci...
 • BRNO Nejstarší fotografie

  Publikace představuje nejstarší fotografie důležitých ulic a náměstí města Brna. Kniha je doplněna třímetrovým panoramatem sestaveným z fotografií pořízených roku 1867 z věže jakubského kostela.

  Další informace o publikaci...
 • BRNO Nejstarší fotografie díl 2

  Pokračování nejstarších brněnských fotografií.

  Tentokrát v knize najdete například náměstí Svobody, ulici Českou, Besední, Rooseveltovu, Kounicovu, Lidickou, Veveří, Petrov, Špilberk, ulici Pekařskou, Mendlovo náměstí, ulici Vídeňskou, Pisárky, Obilní trh, Žlutý kopec, Masarykovu čtvrť, ulici Křenovou a mnoho dalších zajímavých snímků.

  Další informace o publikaci...
 • BRNO: První světová válka 1914-1918

  První světová válka byla obdobím, které nejen výrazně poznamenalo osudy mnoha jednotlivců, ale také celých států. Latentní animozity mezi některými státy vypluly napovrch a zintenzivnily se i vnitřní rozpory, zejména v mnohonárodnostních státech. Válečný požár, který, jak se na začátku zdálo, se očekával jen lokální, zachvátil nakonec téměř celý svět.
  V naší publikaci jsme se s využitím bohatého obrazového materiálu snažili poměry před vypuknutím konfliktu i děje v letech 1914-1918 zachytit v celé jejich komplexnosti, tj. nejen pohyby front, ale i situaci v zázemí, dopady na civilní obyvatelstvo atd. Z knihy se lze dozvědět i o Masarykově zahraniční akci, o legionářích, o tom, co předcházelo 28. říjnu 1918 i jeho průběh v Praze a Brně.
  Téma 1. světové války je velmi široké a bylo by možné o něm publikovat do nekonečna, na druhé straně 400 stran této publikace obsahuje také dost zajímavých informací, nehledě na to, že je třeba vyzdvihnout i fakt, že se nám podařilo získat a zveřejnit i některé fotografie z archivu hraběte Harracha, který byl nakonec přítomen sarajevskému atentátu.

  Další informace o publikaci...
 • Brno před 100 lety

  Fotograf Josef Kunzfeld byl nepřehlédnutelnou brněnskou osobností, nejen pro svou veřejnou angažovanost, ale i pro svou fotografickou živnost. Kromě běžné komerční produkce zmapoval technicky dokonalými fotografiemi velkou přestavbu vnitřního Brna, která probíhala na přelomu 19.  a 20.  století, kdy bylo v centru zbořeno více než 200 domů a nahrazeno novostavbami. Máme k dispozici asi 700 Kunzfeldových fotografií Brna a velká část z nich zachycuje město právě před citovanou asanací.

  Další informace o publikaci...
 • Brno před 100 lety, část druhá

  Druhý díl knihy Brno před 100 lety obsahuje další kvalitní a zajímavé snímky města Brna pořízené fotografem Josefem Kunzfeldem na přelomu 19. a 20. století.

  Další informace o publikaci...
 • Panorama Brna

  Kompletní třímetrové kruhové panorama Brna z roku 1867 z věže sv. Jakuba s popisky u nejdůležitějších budov.

  Další informace o publikaci...
 • BRNO: Německý dům a německé spolky

  Knížka zachycuje historii jedné z významných brněnských staveb z konce 19. století. Šlo o stavbu architektonicky zajímavou, velmi luxusní, s tehdy největším sálem v Brně, urbanisticky dotvořenou velkým pomníkem císaře Josefa II., který byl v přilehlém parku postaven dva roky po dokončení budovy. Socha Josefa II. přežila jen pár měsíců první republiky a byla natrvalo přemístěna jinam, Německý dům pak byl poškozen při bombardování Brna za II. světové války a zejména při bojích v Brně koncem dubna 1945. V srpnu 1945 bylo rozhodnuto o odtranění celé stavby, takže se Německý dům dožil jen padesáti tří let a v letošním roce je více jak sedmdesát let už jen ve fotografiích a vzpomínkách pamětníků.

  Další informace o publikaci...
 • Prusové v Brně

  Naše další knížka o Brně má jako hlavní téma prusko-rakouskou válku, zejména po stránce jejího dopadu na naše město. Budete překvapeni, kolik fotografií z roku 1866 v knize najdete, přičemž v dané době se fotografovalo téměř výhradně v ateliérech. Kromě fotografií je zde i řada velmi zajímavých litografií, většinou barevných, mapujících aktuální události doby, přičemž tři jsou dokonce přímo z Brna. Interesantní je i zdroj těchto obrázků - jde o soukromou knihovnu císaře Viléma. S ohledem na to, že vše se odehrávalo už před více jak stopadesáti lety, v mnoha historických publikacích z Brna se lze o této době mnohé dočíst.

  V knize jsou ještě další tři malá témata a to Baťa a Brno, Začátky létání v Brně a Historie ulice Anenské. Pokud se týká Bati, je nejzajímavější historie jeho plánovaného mrakodrapu v Brně a souvisejících peripetií. Pokud jde o začátky létání, Brno za Prahou nijak nezaostávalo, spíš naopak, což Brňany samozřejmě potěší. U Anenské ulice je dost zajímavý její vývoj zejména na konci devatenáctého a na začátku dvacátého století. 

  Další informace o publikaci...
 • Revoluce 1848 v Evropě, Praze a v Brně

  Rok 1848 je nesporně jedním z nejdůležitějších vývojových zlomů v dějinách. Nespokojenost zemědělců s robotou a dělníků se zhoršujícími se pracovními podmínkami a zaváděním strojů, na druhé straně přísné zákony nenahrávající snahám o rozvoj národností, snahám o svobodu tisku a podobně - to vše byly příčiny stupňujících se protestů v mnoha zemích Evropy, které přerůstaly do revolucí. Naše kniha popisuje nejdůležitější dění hned v několika evropských zemích, které se pak velmi silně projevily v Praze a o něco později i v Brně, zde naštěstí méně krvavě. Pokračováním byly pokusy reformovat Rakouské císařství zejména tzv. Kroměřížským sněmem, výsledky nakonec byly polovičaté, přesto pro další vývoj dějin důležité.
   

  Další informace o publikaci...
 • IV. rakouské střelby

  • Císař František Josef I. v Brně 1892
  • Brněnské lázně
  • Český fašismus v Brně
  • Esperanto v Brně

  Hlavním tématem jsou tzv. IV. rakouské střelby a navazující několikadenní návštěva císaře Františka Josefa I. v Brně roku 1892. Vysoká úroveň této celorakouské  slavnosti a celá řada událostí, které v Brně v návaznosti na císařskou návštěvu proběhly, je opravdu překvapující. Vše, co se tou dobou v Brně odehrávalo je velmi podrobně zachyceno na mnoha fotografiích, které v knížce nechybí. Dílčími tématy v knize jsou Brněnské lázně, Český fašismus a Esperanto. Otázka lázeňství prošla začátkem 20. století velkým vývojem a jeho význam je dnes již nižší, s ohledem na změny v životním stylu. Lázeňství však do té doby představovalo velmi důležitou složku života společnosti. Český fašismus je v souvislosti s Brnem důležitým tématem, protože řada významných událostí s ním souvisících se odehrávala právě v Brně a rozhodně nejde jen o přepadení židenických kasáren. Pokud se týká Esperanta, Brno se zapsalo do historie tím, že právě v Brně byl ustaven úplně první esperantský klub v celé Rakousko-Uherské monarchii.

  Další informace o publikaci...
 • Brněnské ulice vyprávějí své dějiny 1.díl

  Autorem je tentokrát Leopold Künzel, brněnský rodák pocházející ze smíšeného československého manželství. Leopold Künzel byl do města Brna opravdu zamilován a už jako mladý začal velice důkladně studovat brněnské dějiny a shromažďovat potřebné materiály. O těchto věcech vždy mluvil jako o „pokladech naší vlasti“ a ponejvíce se soustřeďoval na historii brněnských ulic. Publikoval prakticky jen v denním tisku a velmi se těšil na konec druhé světové války, protože zamýšlel vydat svá díla o brněnských ulicích jako knihu. Zahynul však v dubnu 1945 a jeho záměr se tedy nezdařil a jeho dílem, které se nebojíme nazvat jako skvělé a profesionálně dokonalé, se pak desítky let nikdo nezabýval. Nyní, 74 let po Künzelově smrti, se však situace mění a vydáváme z jeho tvorby první  knihu, současně věříme, že nikoli poslední. Veškeré texty jsou v češtině i němčině a dějiny ulic jsou doprovázeny více než dvěma sty historických kreseb i fotografií. V knize najdete pojednání o ulicích Kopečné, Dominikánské, Biskupské, Pekařské, Veselé, Kozí, Kolišti a mnoha dalších.

  Další informace o publikaci...

Edice Mundus Nummorum

 • Papírové peníze 1759-1918 Od Marie Terezie po Karla I.

  Ojedinělá publikace v luxusním provedení obsahuje barevná vyobrazení ve skutečné velikosti veškerých státních edicí papírových peněz platných na našem území až do roku 1918. Mnoho ukázek nouzových peněz, padělků, obléhacích peněz, vojenských emisí apod. Doprovodný text ilustruje hospodářské poměry a zasazuje měnu do historického kontextu včetně cen a mezd.
  Vyobrazený materiál byl čerpán z Rakouska, ČR a Maďarska, zejména z archivů Kunsthistorisches Museum Wien a Rakouské národní banky (veškerá vyobrazení mají odvolávky na běžné numismatické katalogy).

  Poštovné zdarma v rámci ČR.

  Další informace o publikaci...

Edice Praga Aeterna

 • STARÁ PRAHA jak ji viděl Zikmund Reach

  Výběr několika set nejzajímavějších a nejstarších fotografií ulic, náměstí i obyvatel Prahy, které prošly rukama známého pražského antikváře a popularizátora staré Prahy, Zikmunda Reacha.

  Reach žil v době, kdy Praha procházela značnými urbanistickými změnami, a specializoval se právě na snímky budov, které nenávratně zmizely. Jeho největším přínosem je to, že pohlednice a fotografie sbíral, rozmnožoval a každý kus pečlivě a podrobně vlastní rukou popisoval. Dokázal tak svou činností popularizovat starou Prahu takovým způsobem, jak to nikdo před ním ani po něm nedokázal.

  Věříme, že náš výběr z jeho produkce Vám čtenářům přinese stejné potěšení, které jsme zažívali my při jejich shromažďování a přípravě naší publikace.

  Další informace o publikaci...

Edice Staré pohlednice

© 2020 Nakladatelství Josef Filip